Tag Archives: vaccin

Jag är rätt nöjd att jag inte vaccinerade mej mot svininfluensan

Media_httpgfxsvdcdnse_sjbei

svd.se skriver idag om Sveriges absolut dyraste sjukvårdsinsats någonsin, massvaccinationen mot svininfluensa. Sverige ligger i topp i Europa, med 60% av befolkningen vaccinerad.

När beslut fattas om nya läkemedel eller behandlingsmetoder ska införas i sjukvården beräknas något som heter Qaly (kvalitetsjusterat levnadsår), det vill säga kostnaden relaterad till vunnen hälsa.

Ett Qaly på 500000–600000 kronor utgör en tröskel, över denna nivå bedöms insatsen inte vara samhällsekonomiskt effektiv, för dyr med andra ord.

Massvaccineringens Qaly var 1,3 miljoner, dubbelt så mycket som anses samhällsekonomiskt acceptabelt.

Vad blev då utfallet av denna tokdyra åtgärd?

Vi räddade totalt 6 liv. Räknar man ut hur många som drabbades av svininfluensa per 100000 invånare är det exakt lika många i Sverige som i Tyskland (0,31), som vaccinerade 8% av sin befolkning.

Men vi ligger klart i topp vad gäller antal drabbade av narkolepsi. Och den kostnaden är inte medräknad i Qaly-beräkningen ovan.

Så jag är rätt nöjd över att jag inte lät mej skrämmas, att jag inte utsatte min son för en ökad risk att få narkolepsi, och att min familj inte kostade samhället onödiga pengar.

Flattr this!