Tag Archives: skola

Hur mycket skattepengar går till vinster i privata välfärdsföretag?

Stetoskop

Både Jonas Sjöstedt och Carin Jämtin är kritiska till att skattepengar blir vinster i privata välfärdsföretag. Men hur ser det ut egentligen?

  1. 12 procent av hälso- och sjukvården drivs av privata vårdgivare.
  2. 45 procent av tandvården drivs privat.
  3. 95 procent av de privata aktörerna inom skola och äldrevård har mindre än 20 anställda – dvs de är små företag.
  4. De allra flesta välfärdsföretagen ägs av alldeles vanliga personer – inte mystiska och giriga riskkapitalister i skatteparadis – ofta ägs de av de som jobbar i bolagen.
  5. IT-branschen får mer skattepengar än hela den privata sjukvårdsbranschen.
  6. Byggbranschen får mer skattepengar än privat vård, skola och omsorg ihop.
  7. Endast 1,9 procent av omsättningen för vård- och omsorgsföretagen gick till vinstutdelning (2011). Av resultatet efter skatt återinvesterades 70 % i företagen.

Källa: Vårdföretagarna via Politikfakta

Flattr this!

Huvudet på spiken angående den svenska skolan

Foto: sampsyo

Foto: sampsyo

Mycket upplyst kommentar av Marknadsliberalen.

Sedan 2000 har utgifterna per elev i grundskolan justerat för inflation ökat med hela 31% i grundskolan-men skolresultaten har blivit sämre.

En analys visar också att det mellan kommunerna inte finns något samband mellan anslagen till skolan och resultaten-och inte heller mellan andelen “behöriga” lärare och resultaten. Med andra ord, det finns inget stöd i statistiken för att vänsterns, lärarfackens och Folkpartiets lösningar skulle fungera.

Däremot finns det stöd i forskningen för att hemundervisning ger bättre resultat, men absurt och förfärande nog är denna effektiva och för staten kostnadsfria undervisningsform förbjuden i Sverige på initiativ av just nämnda grupper.

Flattr this!

Inget konstigt med att svensk idédebatt inte är en exportsuccé

Paulina Neuding

Paulina Neuding skriver i SvD att svensk idédebatt inte är en exportsuccé på samma sätt som svensk teknologi.

Men varför skulle svensk idédebatt vara en exportsuccé? Det finns ju absolut inga som helst förutsättningar för det. Skolan lär inte ut logik eller debatt-teknik. I alla fall inte i närheten av den utsträckning som tekniska ämnen.

Och varför skulle staten ha något intresse av att lära ut sånt? Logik och debatt-teknik är ju saker som skulle kunna användas mot staten själv och göra det svårare att styra undersåtarna.

Att svensk idédebatt inte är en exportsuccé är högst medvetet.

Flattr this!