Tag Archives: omsorg

Hur mycket skattepengar går till vinster i privata välfärdsföretag?

Stetoskop

Både Jonas Sjöstedt och Carin Jämtin är kritiska till att skattepengar blir vinster i privata välfärdsföretag. Men hur ser det ut egentligen?

  1. 12 procent av hälso- och sjukvården drivs av privata vårdgivare.
  2. 45 procent av tandvården drivs privat.
  3. 95 procent av de privata aktörerna inom skola och äldrevård har mindre än 20 anställda – dvs de är små företag.
  4. De allra flesta välfärdsföretagen ägs av alldeles vanliga personer – inte mystiska och giriga riskkapitalister i skatteparadis – ofta ägs de av de som jobbar i bolagen.
  5. IT-branschen får mer skattepengar än hela den privata sjukvårdsbranschen.
  6. Byggbranschen får mer skattepengar än privat vård, skola och omsorg ihop.
  7. Endast 1,9 procent av omsättningen för vård- och omsorgsföretagen gick till vinstutdelning (2011). Av resultatet efter skatt återinvesterades 70 % i företagen.

Källa: Vårdföretagarna via Politikfakta

Flattr this!