Tag Archives: feminism

Män hindrades gå i livbåtarna

Media_httpgenusnyttfi_aefjt

Genusnytt kan man läsa hur män hindrades gå livbåtarna när Costa Concordia gick på grund nyligen. Precis som när Titanic sjönk för 100 år sedan. Lustigt hur långsamt jämställdhetsarbetet går på vissa områden. När ska mäns liv bli lika mycket värda som kvinnors?

Jag hoppas verkligen inte att jag någon gång hamnar i en nödsituation där vi lyckats hålla ihop vår familj och precis när vi ska sätta oss i säkerhet så säger någon “nä du får inte följa med på grund av ditt kön”. Det skulle kunna vara vådligt för den budbärarens hälsa…

SvD1 | SvD2 | SvD3 | SvD4 | SvD5 | GP | HD1 | HD2 | HD3 | HD4 | DN1 | DN2 | DN3

Flattr this!

Stoppa längdmaktsordningen!

Stoppa längdmaktsordningen!

En ny studie visar att kortväxta människor har kortare utbildning, tjänar mindre och har lägre social status än långväxta människor. Studien är utförd på 950 000 rekryter där många olika variabler har kontrollerats.

Även en fransk studie har uppvisat samma resultat. Detta är upprörande. Det visar att kortväxta människor systematiskt förtrycks och är underordnade långväxta människor, dvs. vi lever i en längdmaktsordning.

För att råda bot på denna uppenbara orättvisa föreslår jag ett omfattande åtgärdsprogram där vi inför kvoteringar för människor under 165 cm till alla politiska församlingar, akademiska församlingar, statliga myndigheter och styrelser.

Inom den privata sektorn bör vi hota med dryga böter för de som inte kan uppvisa ett statistiskt jämlikt mönster av långa och korta människor. Eller ska vi slå till med norsk lagstiftning på en gång och hota med upplösning av alla företag som inte uppnår målen?

Vi måste också se till att kartlägga lönediskrimineringen mellan kortväxta och långväxta. En särskild ombudsman på statlig nivå bör tillsättas som omedelbart tar tag i den saken. Vidare vill jag införa ett särskilt institut som forskar om den längdmaktsordning som nu har bevisats samt forskar om att människors längd i själva verket enbart är en social konstruktion. Detta institut bör arbeta för att längdperspektivet integreras inom all forskning som bedrivs på svenska universitet och högskolor. Antagligen finns det fler orättvisor mot kortväxta, exempelvis skillnader i vården, arbetsmiljön, utbildning, mobbing och ökad våldsutsatthet.

Sedan anser jag att kortväxta bör få särskilda bidrag och informationsrådgivning om hur man startar egna företag så att även kortväxta får möjlighet att konkurrera med de långväxta.

Personligen skäms jag över att vara drygt 182 cm och vill med detta inlägg i debatten erkänna mitt kollektiva ansvar och min kollektiva skuld över den rådande ordningen. Överallt finns osynliga strukturer som hindrar kortväxta från att lyckas i dagens samhälle. Fördomar och hat mot kortväxta flödar bokstavligen fram i media och på andra arenor som sajten www.FarbrorTorsten.com. Detta vill jag göra något åt. De som väljer att blunda och förneka verkligheten kommer att acceptera den.

Hehe :)

Flattr this!