Category Archives: Politics

Where can I move?

I would like to live someplace…

 • With a high degree of personal freedom (no laws against any sexuality, drug use, gun ownership, etc.)
 • With a high degree of economic freedom (small government, sound money, free enterprise, few labor market regulations, etc.)
 • Where I can actually get in, not a place where you have to marry a citizen to get in
 • With a comfortable climate, Köppen Climate class Csa, Csb, Cfa or Cwa

Places with a permissive attitude towards guns (indicating high degree of personal freedom)

 • United States
 • Albania
 • Austria
 • Belgium
 • Cayman Islands
 • Chad
 • Congo (ROC)
 • Dominica
 • Guam
 • Micronesia (FSM)
 • Namibia
 • Nigeria
 • Northern Mariana Islands
 • Pakistan
 • Senegal
 • Tanzania
 • Timor-Leste
 • Yemen
 • Zambia

map of countries with permissive gun laws

Places which have only economic freedom scores above 6 in the heritage foundations rating

 • Hong Kong
 • Singapore
 • Mauritius
 • Armenia
 • Switzerland
 • Bahrain
 • Lithuania
 • Australia
 • Kuwait

map of countries with economic freedom

Conclusion

I don't want to live on this planet anymore

Flattr this!

Mer och mer skulder för euroländerna

Burning euro

För att kunna bli medlem i valutaunionen får ett land inte ha mer än 60% av BNP i statsskuld. Vad tror du att den genomsnittliga statsskulden för euroländerna är idag? Svar: 92,9% av BNP! Det är den högsta siffran någonsin. Och den har stigit med 1,6 procentenheter under första kvartalet 2013 jämfört med sista kvartalet 2012.

Mer information och fräsig grafik finns på Europaportalen.

Flattr this!

Hur mycket skattepengar går till vinster i privata välfärdsföretag?

Stetoskop

Både Jonas Sjöstedt och Carin Jämtin är kritiska till att skattepengar blir vinster i privata välfärdsföretag. Men hur ser det ut egentligen?

 1. 12 procent av hälso- och sjukvården drivs av privata vårdgivare.
 2. 45 procent av tandvården drivs privat.
 3. 95 procent av de privata aktörerna inom skola och äldrevård har mindre än 20 anställda – dvs de är små företag.
 4. De allra flesta välfärdsföretagen ägs av alldeles vanliga personer – inte mystiska och giriga riskkapitalister i skatteparadis – ofta ägs de av de som jobbar i bolagen.
 5. IT-branschen får mer skattepengar än hela den privata sjukvårdsbranschen.
 6. Byggbranschen får mer skattepengar än privat vård, skola och omsorg ihop.
 7. Endast 1,9 procent av omsättningen för vård- och omsorgsföretagen gick till vinstutdelning (2011). Av resultatet efter skatt återinvesterades 70 % i företagen.

Källa: Vårdföretagarna via Politikfakta

Flattr this!

The Three Languages of Politics

Here’s an interesting article by the Adam Smith Institute. The book “The Three Languages of Politics” has this to say:

The three languages are based on three different ways of thinking about problems. Progressives, says Kling, see political problems as being conflicts between oppressors and the oppressed; conservatives as between barbarism and civilization; libertarians as between coercion and freedom. These ideologies cannot be boiled down to these three things, but the rhetoric used by their adherents often can be.

It’s something I sort of already knew, but it’s always interesting when somebody puts words on it and analyzes it further.

Flattr this!

Bra insändare från FMSF

KSP58

Foto: Wikimedia

FMSF har en insändare i Brännpunkt i SvD.

Enligt den statistisk som finns tillgänglig har ett civilt vapen som använts inom dessa sporter aldrig någonsin utnyttjats vid någon typ av brottslighet. Det handlar sålunda om ren symbolpolitik.

Helt korrekt! Kul att sanningen fortfarande poppar upp i svensk mainstream media, om än alltför sporadiskt.

Mer fakta om vapen i Sverige finns på vapenfakta.se.

Flattr this!