Mer och mer skulder för euroländerna

Burning euro

För att kunna bli medlem i valutaunionen får ett land inte ha mer än 60% av BNP i statsskuld. Vad tror du att den genomsnittliga statsskulden för euroländerna är idag? Svar: 92,9% av BNP! Det är den högsta siffran någonsin. Och den har stigit med 1,6 procentenheter under första kvartalet 2013 jämfört med sista kvartalet 2012.

Mer information och fräsig grafik finns på Europaportalen.

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *