Monthly Archives: June 2013

Why Bubbles Burst: Austrian Business Cycle Theory

Austrian economists F. A. Hayek and Ludwig von Mises.

Austrian economists F. A. Hayek and Ludwig von Mises.

Good article on Austrian business cycle theory.

“[The austrian economists] answers […] to the question of why economic booms and busts are cyclic events is referred to as the Austrian theory of the business cycle. Their conclusion can be found in the artificial lowering of prices, not of bricks or lumber, per se, but of the price of money itself.”

Flattr this!

Fel färg? Det blir 212 miljoner kr i straffskatt + ränta

Mot skatteverket är det lätt att känna sej liten

Boliden får en skattesmäll på 212 miljoner kr plus ränta. För att deras diesel haft fel färg. Rätt skatt har betalats så det var ett rent administrativt fel och det var Boliden själva som upptäckte felet och kontaktade skatteverket samt leverantören.

Rimligt?

Boliden har överklagat beslutet.

Källa | Source

Flattr this!