Monthly Archives: March 2013

Huvudet på spiken angående den svenska skolan

Foto: sampsyo

Foto: sampsyo

Mycket upplyst kommentar av Marknadsliberalen.

Sedan 2000 har utgifterna per elev i grundskolan justerat för inflation ökat med hela 31% i grundskolan-men skolresultaten har blivit sämre.

En analys visar också att det mellan kommunerna inte finns något samband mellan anslagen till skolan och resultaten-och inte heller mellan andelen “behöriga” lärare och resultaten. Med andra ord, det finns inget stöd i statistiken för att vänsterns, lärarfackens och Folkpartiets lösningar skulle fungera.

Däremot finns det stöd i forskningen för att hemundervisning ger bättre resultat, men absurt och förfärande nog är denna effektiva och för staten kostnadsfria undervisningsform förbjuden i Sverige på initiativ av just nämnda grupper.

Flattr this!

Vettiga miljövänner

Jag hittade just Miljövänner för kärnkraft. De har en hyfsat vettig programförklaring där de tre punkter jag gillade bäst var:

  • Det ska vara tillåtet att bygga kärnkraftverk.
  • Varken kärnkraft eller något annat energislag ska subventioneras eller diskrimineras.
  • Varje energislag stå för sina externa kostnader

Skönt att inte alla miljömuppar är såhär

 

Flattr this!

Peter Schiff on Money and the Economic Crisis

Peter Schiff gives a great talk which covers quite a lot of ground. What is money? How did the world leave the gold standard? What are the consequences? Is capitalism or the free market to blame?

This talk was apparently given as a part of a bigger event with other speakers, including Ron Paul.

Via reddit

Flattr this!

New blog

As posterous will be shutting down 2013-04-30 I’ve moved my blog here. I managed to transfer all the posts and comments, but some things didn’t transfer properly, like youtube videos. I’m on it. Also, I’m going to work on the appearance a bit more.

Flattr this!