Halvvägs rätt i statlig utredning

Stefan Carlsson, utredare för statens vård- och omsorgsutredning, skriver på DN-debatt att Statens vård- och omsorgsutredning som han varit med och skrivit kommer fram till att vi behöver lägga ner 12 myndigheter, däribland Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens folkhälsoinstitut, och ersätta dem med fyra nya myndigheter. SvD skriver att 500 tjänster skulle kunna sparas in.

Halvvägs rätt säger jag. Lägg ner myndigheterna och stanna där! Vi behöver inte någon dålig statlig skola eller vård, det finns bättre alternativ. Sälj ut, avreglera och privatisera!

Rekommenderad läsning: Frédéric Bastiat, Liberala partiet – skola och utbildning

Flattr this!

One thought on “Halvvägs rätt i statlig utredning

  1. kons

    Lägg ner CSN, Försäkringskassan och Socialen och låt Skattemyndigheten fördela medborgarlön till alla medborgare. Det skulle spara miljoner i domstolskostnader och JO-anmälningar bortsett från alla löner till tjänstemän som inte gör minsta nytta utan mestadels felbedömningar. Skattemyndigheten ser varje år iallafall hur illa staten sköter sig.Det går inte att göra omstruktureringar utan att se till att inngen trillar mellan stolarna på annat sätt. När sjuka skall arbeta, studenter skall skuldsaneras under pågående studier och uteliggare på parkbänkar skall skuldsaneras där staten dragit in och andra ställt upp för att hålla folk vid liv så kan man inte annat än att tro att tjänstemännen bara finns för att de skall ha sysselsättning. De fyller ju ingen funktion. Måste vara statens självändamål. De kanske har trasslig bakgrund? Då vet man inte vad det kostar staten att myndighetspersoner gör fel i myndighetsutövning gentemot enskilda.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *