Nytt förslag om djurskydd är hyckleri tycker Hanna Marie Björklund i SvD

Hanna Marie Björklund.

Hanna Marie Björklund i SvD

Och jag är böjd att hålla med. Det är flera goda argument hon lyfter fram. Som t.ex. att detta inte är ett stort problem i Sverige idag och att vi bör lägga energi på andra frågor istället.

Argumentet jag gillar mest är “det sluttande planet”-argumentet. Om det är en kränkning för ett djur att bli utsatt för att tvingas sätta på en tjej, är det inte då en kränkning att samla in spermier för att sedan använda vid insemination? I inget av fallen har djuret något val. Kommer det finnas någon framtid för svensk djurhållning? Ska lagar vara helt godtyckliga eller ska de vara konsekventa?

Eftersom statens enda legitima uppgifter är att beskydda individens rätt till liv, egendom och frihet bör det inte finnas något djurskydd inskrivet i lagen överhuvudtaget. Antingen är man en individ med de rättigheter (som t.ex. rätt till statens skydd) och skyldigheter som det för med sej, eller så är man inte det.

Med detta inte sagt att djur inte ska behandlas väl. Det är bara inte statens uppgift att tillse att så är fallet. Privata organisationer skulle mycket väl kunna hålla i certifieringar och märkningar och sedan får konsumenterna köpa det de har samvete till. Jag tror att djuren skulle vinna på att människor tänker själva istället för att de som idag tänker att “om det får säljas så är det inget fel på det, staten har väl koll på de där grejerna åt mej”.

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *