Monthly Archives: October 2011

Stoppa längdmaktsordningen!

Stoppa längdmaktsordningen!

En ny studie visar att kortväxta människor har kortare utbildning, tjänar mindre och har lägre social status än långväxta människor. Studien är utförd på 950 000 rekryter där många olika variabler har kontrollerats.

Även en fransk studie har uppvisat samma resultat. Detta är upprörande. Det visar att kortväxta människor systematiskt förtrycks och är underordnade långväxta människor, dvs. vi lever i en längdmaktsordning.

För att råda bot på denna uppenbara orättvisa föreslår jag ett omfattande åtgärdsprogram där vi inför kvoteringar för människor under 165 cm till alla politiska församlingar, akademiska församlingar, statliga myndigheter och styrelser.

Inom den privata sektorn bör vi hota med dryga böter för de som inte kan uppvisa ett statistiskt jämlikt mönster av långa och korta människor. Eller ska vi slå till med norsk lagstiftning på en gång och hota med upplösning av alla företag som inte uppnår målen?

Vi måste också se till att kartlägga lönediskrimineringen mellan kortväxta och långväxta. En särskild ombudsman på statlig nivå bör tillsättas som omedelbart tar tag i den saken. Vidare vill jag införa ett särskilt institut som forskar om den längdmaktsordning som nu har bevisats samt forskar om att människors längd i själva verket enbart är en social konstruktion. Detta institut bör arbeta för att längdperspektivet integreras inom all forskning som bedrivs på svenska universitet och högskolor. Antagligen finns det fler orättvisor mot kortväxta, exempelvis skillnader i vården, arbetsmiljön, utbildning, mobbing och ökad våldsutsatthet.

Sedan anser jag att kortväxta bör få särskilda bidrag och informationsrådgivning om hur man startar egna företag så att även kortväxta får möjlighet att konkurrera med de långväxta.

Personligen skäms jag över att vara drygt 182 cm och vill med detta inlägg i debatten erkänna mitt kollektiva ansvar och min kollektiva skuld över den rådande ordningen. Överallt finns osynliga strukturer som hindrar kortväxta från att lyckas i dagens samhälle. Fördomar och hat mot kortväxta flödar bokstavligen fram i media och på andra arenor som sajten www.FarbrorTorsten.com. Detta vill jag göra något åt. De som väljer att blunda och förneka verkligheten kommer att acceptera den.

Hehe :)

Flattr this!

Ron Paul’s own words on creationism and evolution

“No one person has perfect knowledge as to man’s emergence on this earth…The creationists frown on the evolutionists, and the evolutionists dismiss the creationists as kooky and unscientific. Lost in this struggle are those who look objectively at all the scientific evidence for evolution without feeling any need to reject the notion of an all-powerful, all-knowing Creator. My personal view is that recognizing the validity of an evolutionary process does not support atheism nor should it diminish one’s view about God and the universe.”

— Ron Paul, in his book Liberty Defined, page 104.

Via reddit

Flattr this!

Vår fina politikerkår

S-ledaren Håkan Juholt slipper troligen straff för att ha tagit emot 160 000 kronor för mycket i ersättning från riksdagen. Men om en student, sjukskriven eller arbetslös gjort motsvarande sak hade påföljden kunnat bli fängelse för bedrägeri. När riksdagsmännen skärpte lagen för bidragsbrott tog de inte med sig själva.

via svd.se

Vilken tur att vi har politiker som lever som de lär. Politiker som bara vill oss väl. Politiker som inte är korrupta eller missbrukar sin makt.

Dream on. Det är dags att på allvar begränsa politikernas makt.

Flattr this!

Great quote on democracy

Media_httpiimgurcombu_zdhgg
via reddit

“A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves largesse from the public treasury. From that moment on, the majority always votes for the candidates promising the most benefits from the public treasury with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy, always followed by a dictatorship. The average age of the world’s greatest civilizations has been 200 years.” – Alexis de Tocqueville

Flattr this!