Hur GPs röda journalister vrider på sanningen

http://www.gp.se/nyheter/lerumalingsas/1.519825-alingsas-kommun-vill-oka-handeln

Hittade den här artikeln på GP.se.

Länken från förstasidan till denna artikel är formulerad såhär:

Betalar för att öka handeln

Satsar 1,5 miljon. Alingsås kommun tänker under tre år satsa sammanlagt 1,5 miljon kronor på ett försök att öka antalet besökare med 10 000.

Väl inne på artikeln är rubriken “Alingsås kommun vill öka handeln”. Ingressen förklarar att Alingsås kommun tänker satsa 1,5 miljoner kronor under tre år på att försöka öka antalet besökare till Alingsås med 10 000 personer. Första stycket i artikeln handlar om att Alingsås kommun antagit en ny handelsstrategi.

Visst har man hittills fått intrycket att Alingsås kommun är drivande i projektet, att kommunen verkar ha kommit på en grej och nu genomför den? Men så är givetvis inte fallet.

I nästa stycke förklarar man att en grupp näringsidkare samtidigt har tagit initiativ till ett projekt som heter “10 000 fler besökare till Alingsås”. Kommunen har erbjudits att vara huvudintressent och finansiär.

Aha! Så det är alltså inte den publika sektorn som varit initiativtagare här. Det är inte den publika sektorn som driver projektet.

Såhär hade jag skrivit artikeln:

Företag i Alingsås tänker locka 10 000 fler besökare

En grupp näringsidkare har tagit initiativet till ett projekt som ska locka 10 000 fler besökare till Alingsås. Tanken är att genom olika aktiviteter och marknadskommunikation höja stadens besöksindex och på så sätt öka handeln.

Projektet är treårigt och kommunen har erbjudits att vara huvudintressent samt uppmanats lämna tillbaks en del av de pengar som stulits från näringsidkarna (vara finansiär).

Alingsås kommun har tackat ja till förslaget och samtidigt antagit en handelsstrategi som bland annat handlar om att utveckla varumärket Alingsås och stadskärnan. Kommunen ska lämna tillbaks högst 500 000 kronor per år under projekttiden, under vissa förutsättningar; Alingsås Futurum ska vara huvudman, en årlig handlingsplan ska upprättas och gruppen ska dessutom göra en årlig uppföljning som ska godkännas av kommunstyrelsen.

En viss skillnad i hur man uppfattar projektet och balansen mellan publik och privat sektor va?

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *