Monthly Archives: October 2010

Ideologiska riksdagsledamöter efterfrågas

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ideologi-det-var-det-frackaste_5557097.svd

Fler uppmärksammar att svenska politiker saknar en stabil ideologisk grund, och istället har pragmatism som ledstjärna. Vilket är mycket olyckligt.

Pragmatism är att göra det som funkar. Men hur vet man vad som funkar om man inte har någon måttstock att mäta mot? Göra vad som funkar, enligt vem?

Jag håller med Peter Santesson. En redig fundamentalist skulle ha varit en frisk fläkt. Rösta på Klassiskt liberala partiet 2014! :)

Flattr this!