Citat från Lars Ohly

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=13038&a=265923

Här är några intressanta citat från Lars Ohly ang. demokrati. Varför vill någon ha honom i riksdagen?

Några exempel:

…i ett samhälle som vårt där kommunisterna framställs som odemokratiska, Sovjetunionen som en diktatur..

Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen.

Marxsism-leninismen är ett bra, riktigt och viktigt begrepp.

Det finns kamrater inom vår rörelse som vill ifrågasätta Lenin och leninismen.

Ingen i vänsterpartiet har Lenin som förebild.

Håhå jaja…

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *