Monthly Archives: September 2010

Untitled

What state welfare does to people

A video showing what welfare really do to people and their county. It rewards destructive behavior. This guy drinks 20 beers a day, paid by state welfare. He has no incentive to do anything else.

He even admits that if he didn’t receive taxpayer money, he would just get a job. And then he mocks the host, because there’s nothing he can do about it.

Please click through to The UK Libertarian for more.

Flattr this!

Motpol: Avreglering som befriar

http://motpol.blogspot.com/2010/09/avreglering-som-befriar.html

Den här posten på bloggen Motpol var så bra att jag måste citera den.

När Alliansen tog bort apoteksmonopolet var de rödgröna emot. Från vänsterhåll varnades det att det inte alls skulle bli bättre. Storföretag skulle bara dela på den existerande marknaden, småorter skulle bli utan apoteksservice, öppettiderna bestå och priserna stiga, okunnig personal skulle kasta mediciner efter missbrukare. Inget av detta har hänt.

Sedan avregleringen av apoteksmarknaden har Sverige fått 100 nya apotek. På åtta månader. Fler småorter har fått apotek, vilket berättades om i TV4Nyheterna i kväll. Dit hör Älmsta, vars invånare tidigare var tvungna att pendla till Norrtälje för att köpa huvudvärkstabletter. Öppettiderna har dessutom förbättrats. Tusen nya farmaceuter och apotekstekniker har anställts runt om i landet.

Sverige har fortfarande näst lägst apotekstäthet av alla länder i Europa. Med avregleringen har dock möjliggjorts ännu bättre tillgänglighet i framtiden. Hur någon kan vilja försämra tillgången till läkemedel är fullständigt obegripligt. Det säger ganska mycket om de rödgrönas syn på service.

Själv blir jag glad av att gå in på ett apotek nu för tiden. Tänk vad en liten avreglering kan göra. Jag önskar kunna få den känslan av att gå in på en spritbutik någon gång i framtiden också…

Flattr this!

Citat från Lars Ohly

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=13038&a=265923

Här är några intressanta citat från Lars Ohly ang. demokrati. Varför vill någon ha honom i riksdagen?

Några exempel:

…i ett samhälle som vårt där kommunisterna framställs som odemokratiska, Sovjetunionen som en diktatur..

Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen.

Marxsism-leninismen är ett bra, riktigt och viktigt begrepp.

Det finns kamrater inom vår rörelse som vill ifrågasätta Lenin och leninismen.

Ingen i vänsterpartiet har Lenin som förebild.

Håhå jaja…

Flattr this!

Årets val är ett skatteval

http://www.skattebetalarna.se/tabid/0/smid/12460/ArticleID/3184/Default.aspx

I år bestämmer vi Sveriges riktning de kommande 4 åren. Läs gärna skattebetalarnas förenings senaste broschyr om varför de flesta har stor anledning att oroa sej om de rödgröna kommer till makten. De höjda skatter som talas om idag kan mycket väl bara vara toppen på ett isberg av skattehöjningar.

Kika även gärna in på www.skattretande.se.

Lägg sen en röst på äkta frihet och sänkta skatter: Liberala partiet.

Flattr this!

(s) släpper sexistisk makthandbok

http://genusnytt.wordpress.com/2010/09/01/s-vill-ogiltigforklara-manliga-beslut/

Socialdemokraterna har släppt en makthandbok full med sexistiska uttalanden, t.ex.

Ett beslut som fattas av enbart män är ett icke-beslut. Sådana beslut borde ogiltigförklaras i lag.

Ansvariga för reklam, propaganda och inform-ation om de politiska partierna är idag till över-vägande del män. Det betyder att det är män som formar bilden av politiker, partier och som gör viktiga urval av vilka politiska budskap som ska förmedlas. Denna maktcentral är det viktigt att kvinnor erövrar.

Inte tal om att det ska vara jämställt. Kvinnorna ska erövra! Sexism och manshat så det står härliga till. Är det värderingar som ska föras in i regeringen?

Flattr this!

Bra initiativ!

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-varnar-integriteten_5230669.svd

Markus Berglund och Henrik Brändén säger upp sej från sina uppdrag inom Centerpartiet studentförbund resp. Socialdemokraternas studentförbund, och uppmanar folk att istället rösta på piratpartiet.

Ändå har vi kommit till slutsatsen att vi i årets riksdagsval inte kan rösta på våra vanliga partier. Istället vill vi rikta en kraftig uppmaning till alla som tycker att medborgerliga rättigheter och personlig integritet är viktigt: Rösta på Piratpartiet!

Det finns dock ett alternativ till för den som värnar om frihet och personlig integritet, nämligen Liberala partiet. Kolla upp det! :)

Flattr this!