(s) släpper sexistisk makthandbok

http://genusnytt.wordpress.com/2010/09/01/s-vill-ogiltigforklara-manliga-beslut/

Socialdemokraterna har släppt en makthandbok full med sexistiska uttalanden, t.ex.

Ett beslut som fattas av enbart män är ett icke-beslut. Sådana beslut borde ogiltigförklaras i lag.

Ansvariga för reklam, propaganda och inform-ation om de politiska partierna är idag till över-vägande del män. Det betyder att det är män som formar bilden av politiker, partier och som gör viktiga urval av vilka politiska budskap som ska förmedlas. Denna maktcentral är det viktigt att kvinnor erövrar.

Inte tal om att det ska vara jämställt. Kvinnorna ska erövra! Sexism och manshat så det står härliga till. Är det värderingar som ska föras in i regeringen?

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *