SIFO: Bara 13% vill höja bensinskatten, 38% vill sänka den

Att höja bensinskatten är enligt en ny undersökning bara snäppet populärare än tandvärk eller skoskav. Enligt SIFO vill bara 13 procent av befolkningen höja bensinskatten som de Rödgröna nu föreslagit. Totalt 38 procent vill samtidigt sänka bensinskatten.

Dessutom anser 16 procent av de tillfrågade att frågan är tillräckligt viktig för att de ska vara villiga att byta block.

Via Skattenyheter

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *