Folkhemspopulismen av Markus Uvell, Erik Meier Carlsen | Timbro bokhandel

http://www.timbro.se/bokhandel/books.asp?isbn=9175667522

“I stället för högerextremism framträder bilden av ett populistiskt mittenparti. I stället för det avvikande och extrema dominerar välbekanta idéer om folkhemmets trygghet, strävan efter likhet och övertygelsen om att Sverige har en unik plats i världen.”

Sossar mao!

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *