Bilism-fakta

Lite fakta om bilismen i Sverige, plankat från Bilfront.

Åtta av tio resor sker med personbil.

En av tio resor sker med buss. Resten av resorna sker med flyg, tåg eller båt.

70% av bensinpriset är skatt!

Av ett bensinpris på 9,50 kr/l är energiskatten 2,94 kr/l, koldioxidskatten 1,77 kr/l och momsen 1,90 kr/l . Summa skatter 6,60 kr/l. Av bensinpriset är 70 procent skatt och 30 procent är råvara och distribution.

Bilist betalar 9 000 kr/året i bensinskatt

En bilist som kör 1 500 mil omåret betalar mer än 9 000 kr bara i skatter på bensinen. Bilisterna betalar både därmed sina egna kostnader flera gånger och kostnaden för kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikresenär får över 7 000 i subvention

De som åker kollektivt i Stockholm betalar bara 600 kr/månad vilket är hälften av den faktiska kostnaden. Det betyder att varje kollektivtrafikresenär subventioneras med 7 200 kr om året.

Mer än 70 miljarder i bilskatter

Varje år betalar svenska bilister 74 miljarder i bilskatter:

  • Energiskatt och koldioxidskatt på bensin 27 400 000 000 kr
  • Fordonsskatt 7 800 000 000 kr
  • Vägavgift tunga fordon 600 000 000 kr
  • Energiskatt och koldioxidskatt på diesel 8 000 000.000 kr
  • Moms på bensin och diesel 9 000 000 000 kr
  • Moms på nya och beg bilar 10 500 000 000 kr
  • Moms på reparationer och service 4 000 000 000 kr
  • Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter på tjänstebilar 6 500 000 000 kr

Summa skatter 73 800 000 000 kr

Av bilskatterna går bara en femteldel (15 miljarder kr) tillbaka till bilisterna i nya vägar och underhåll av gamla vägar.

Läs mer

Läs mer fakta om bilskatter och resande

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *