Ställde inte upp på könsmaktsordningen – sparkades som pappagruppsledare

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=7…

Om nu “vetenskap” ska vara en del av namnet i “genusvetenskap” är det ju självklart att man måste få ifrågasätta och be om belägg för de påståenden som framförs. Ett mer passande namn kanske vore “genuspolitik”, vilket torde vara samma sak som “feminism”, d.v.s. mansförtryck.

Via GenusNytt

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *