Monthly Archives: March 2010

Untitled

Friday Fun: Rapid Fire II

Ample amount of weaponry :)

This is the kind of stuff that’s illegal in Sweden. Shooting firearms because it’s fun? How perverse. That’s like eating candy because it tastes good, or partying because it feels good…

Flattr this!

Ställde inte upp på könsmaktsordningen – sparkades som pappagruppsledare

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=7…

Om nu “vetenskap” ska vara en del av namnet i “genusvetenskap” är det ju självklart att man måste få ifrågasätta och be om belägg för de påståenden som framförs. Ett mer passande namn kanske vore “genuspolitik”, vilket torde vara samma sak som “feminism”, d.v.s. mansförtryck.

Via GenusNytt

Flattr this!

Bilism-fakta

Lite fakta om bilismen i Sverige, plankat från Bilfront.

Åtta av tio resor sker med personbil.

En av tio resor sker med buss. Resten av resorna sker med flyg, tåg eller båt.

70% av bensinpriset är skatt!

Av ett bensinpris på 9,50 kr/l är energiskatten 2,94 kr/l, koldioxidskatten 1,77 kr/l och momsen 1,90 kr/l . Summa skatter 6,60 kr/l. Av bensinpriset är 70 procent skatt och 30 procent är råvara och distribution.

Bilist betalar 9 000 kr/året i bensinskatt

En bilist som kör 1 500 mil omåret betalar mer än 9 000 kr bara i skatter på bensinen. Bilisterna betalar både därmed sina egna kostnader flera gånger och kostnaden för kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikresenär får över 7 000 i subvention

De som åker kollektivt i Stockholm betalar bara 600 kr/månad vilket är hälften av den faktiska kostnaden. Det betyder att varje kollektivtrafikresenär subventioneras med 7 200 kr om året.

Mer än 70 miljarder i bilskatter

Varje år betalar svenska bilister 74 miljarder i bilskatter:

  • Energiskatt och koldioxidskatt på bensin 27 400 000 000 kr
  • Fordonsskatt 7 800 000 000 kr
  • Vägavgift tunga fordon 600 000 000 kr
  • Energiskatt och koldioxidskatt på diesel 8 000 000.000 kr
  • Moms på bensin och diesel 9 000 000 000 kr
  • Moms på nya och beg bilar 10 500 000 000 kr
  • Moms på reparationer och service 4 000 000 000 kr
  • Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter på tjänstebilar 6 500 000 000 kr

Summa skatter 73 800 000 000 kr

Av bilskatterna går bara en femteldel (15 miljarder kr) tillbaka till bilisterna i nya vägar och underhåll av gamla vägar.

Läs mer

Läs mer fakta om bilskatter och resande

Flattr this!